bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Majątek instytucji (z dnia: 17.05.2017, zmiana z dnia 18.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja stanu majątku na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Majątek instytucji (z dnia: 18.07.2018, zmiana z dnia 20.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja stanu majątku na dzień 31 grudnia 2018 r.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 10.12.2013, zmiana z dnia 04.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uzupełnienie danych o filię.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 17.04.2015, zmiana z dnia 16.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie lat 2015 i 2016.
 • Budżet instytucji (z dnia: 27.06.2016, zmiana z dnia 17.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu na dzień 1 stycznia 2017 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 17.05.2017, zmiana z dnia 18.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie planu na dzień 30 czerwca 2017 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 18.09.2017, zmiana z dnia 18.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. i planu na dzień 30 czerwca 2018 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 18.07.2018, zmiana z dnia 20.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu - plan na dzień 1 stycznia 2019 r., wykonanie za 2018 r.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 04.03.2015, zmiana z dnia 01.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 18.12.2015, zmiana z dnia 31.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja numeru telefony do filii.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 31.12.2015, zmiana z dnia 25.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry i pracowni.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 25.01.2016, zmiana z dnia 23.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 16.03.2016, zmiana z dnia 11.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie roku 2017.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 11.09.2017, zmiana z dnia 04.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie roku 2018.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 23.09.2016, zmiana z dnia 02.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 02.01.2017, zmiana z dnia 01.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 01.02.2017, zmiana z dnia 14.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja numeru wewnętrznego.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 14.04.2017, zmiana z dnia 03.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 03.09.2018, zmiana z dnia 18.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.
 • Wnioski (z dnia: 17.05.2017, zmiana z dnia 05.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja linku.
 • Redakcja BIP (z dnia: 06.12.2013, zmiana z dnia 30.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uzupełnienie treści o dane zastępcy redaktora BIP.


Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 06.12.2013
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 06.12.2013
Dokument oglądany razy: 574