32 209 53 12

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Budżet instytucji (z dnia: 12.12.2013, zmiana z dnia 12.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja bilansu na dzień 31 grudnia 2013 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 12.06.2014, zmiana z dnia 19.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu na dzień 1 stycznia 2015 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 19.03.2015, zmiana z dnia 30.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie planu na dzień 30 czerwca 2015 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 30.10.2015, zmiana z dnia 27.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu na dzień 1 stycznia 2016 r.
 • Majątek instytucji (z dnia: 27.06.2016, zmiana z dnia 17.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja stanu majątku na dzień 31 grudnia 2016 r.
 • Majątek instytucji (z dnia: 17.05.2017, zmiana z dnia 18.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja stanu majątku na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Majątek instytucji (z dnia: 18.07.2018, zmiana z dnia 20.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja stanu majątku na dzień 31 grudnia 2018 r.
 • Majątek instytucji (z dnia: 20.05.2019, zmiana z dnia 16.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja stanu majątku na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Majątek instytucji (z dnia: 16.06.2020, zmiana z dnia 15.11.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja stanu majątku na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 17.04.2015, zmiana z dnia 16.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie lat 2015 i 2016.
 • Budżet instytucji (z dnia: 27.06.2016, zmiana z dnia 17.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu na dzień 1 stycznia 2017 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 17.05.2017, zmiana z dnia 18.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie planu na dzień 30 czerwca 2017 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 18.09.2017, zmiana z dnia 18.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. i planu na dzień 30 czerwca 2018 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 18.07.2018, zmiana z dnia 20.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu - plan na dzień 1 stycznia 2019 r., wykonanie za 2018 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 20.05.2019, zmiana z dnia 16.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu - plan na dzień 1 stycznia 2020 r., wykonanie za 2019 r.
 • Budżet instytucji (z dnia: 16.06.2020, zmiana z dnia 15.11.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja budżetu - plan na dzień 1 stycznia 2021 r., wykonanie za 2020 r.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 10.12.2013, zmiana z dnia 04.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uzupełnienie danych o filię.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 18.12.2015, zmiana z dnia 31.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja numeru telefony do filii.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 31.12.2015, zmiana z dnia 25.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry i pracowni.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 25.01.2016, zmiana z dnia 23.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 16.03.2016, zmiana z dnia 11.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie roku 2017.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 11.09.2017, zmiana z dnia 04.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie roku 2018.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 04.04.2019, zmiana z dnia 26.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie roku 2019.
 • Kontrole zewnętrzne (z dnia: 26.03.2020, zmiana z dnia 10.02.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie roku 2020.
 • Książka teleadresowa (z dnia: 04.03.2015, zmiana z dnia 01.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja kadry.


Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 04.03.2015
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 06.12.2013
Dokument oglądany razy: 821

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2021 15:01

© 2021 ROM-E „Metis” w Katowicach