32 209 53 12

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach
ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice

Sekretariat:

tel.: 32 209 53 12 lub 14
fax: 32 209 53 13
e-mail:

Dział Szkoleń:

tel.: 32 251 89 54
e-mail:

 

Skrytki ePUAP:
/metis_w_katowicach/skrytka
/metis_w_katowicach/SkrytkaESP

NIP: 954-22-46-469
REGON: 272881923

 

Strona WWW: www.metis.pl

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. W swym działaniu kieruje się zasadami wytyczanymi przez dokumenty unijne: Strategię Lizbońską i Memorandum Unijne dotyczące kształcenia ustawicznego, w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego i priorytetami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach
jest jednostką oświatową Samorządu Województwa Śląskiego.


Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 27.12.2021
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 06.12.2013
Dokument oglądany razy: 37 039

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023 14:56

© 2023 ROM-E „Metis” w Katowicach