bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych w okresie od 27 do 29 września 2013 r. dla grupy 22 osób.

Oferty należy składać do dnia 11 września 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 11 września 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (02.09.2013 13:13)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.09.2013 12:20)
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (30.09.2013 14:39)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 02.09.2013 13:04
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 99
Podlega Ustawie