bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Przeprowadzenie kursów doskonalących przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz dostarczenia fantomów

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie kursów doskonalących przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz dostarczenia fantomów.

Część I: Usługa polega na zrealizowaniu szkolenia z zakresu kursu doskonalącego z pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U.2009.139.1132).
Cześć II: Usługa polega na dostarczeniu na zajęcia realizowane podczas modułu wyjazdowego 420 fantomów.

Oferty należy składać do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 5 marca 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (25.02.2013 13:55)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.03.2013 14:06)
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15.03.2013 18:39)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 25.02.2013 13:39
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 71
Podlega Ustawie