32 209 53 12
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.06.2021 14:24 z powodu:
Minęły 4 lata publikacji ogłoszenia.

Przeprowadzenie kursów doskonalących przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz dostarczenia fantomów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie kursów doskonalących przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz dostarczenia fantomów.

Część I: Usługa polega na zrealizowaniu szkolenia z zakresu kursu doskonalącego z pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U.2009.139.1132).
Cześć II: Usługa polega na dostarczeniu na zajęcia realizowane podczas modułu wyjazdowego 420 fantomów.

Oferty należy składać do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 5 marca 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 25.02.2013 13:39
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 84
Podlega Ustawie
 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 14:59

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach