bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Wydruk publikacji oraz broszury na potrzeby realizacji projektu systemowego WND - POKL.09.04.00-24-001/00

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 16716 - 2013 z dnia 11.01.2013 - UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ [w formacie PDF]

Załącznik nr 2 do SIWZ [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2 do SIWZ [w formacie PDF]

Załącznik nr 2a do SIWZ [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2a do SIWZ [w formacie PDF]

Załącznik nr 2b do SIWZ [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2b do SIWZ [w formacie PDF]

Załącznik nr 2c do SIWZ [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2c do SIWZ [w formacie PDF]

Załącznik nr 3 do SIWZ [w formacie PDF]

Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 11.01.2013 11:18
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 49