bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Wydruk publikacji oraz broszury na potrzeby realizacji projektu systemowego WND - POKL.09.04.00-24-001/00

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wydruk publikacji oraz broszury na potrzeby realizacji projektu systemowego WND - POKL.09.04.00-24-001/00.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji - 2600 egzemplarzy, wydruk certyfikatów - 550 egzemplarzy, wydruk zaświadczeń - 2600 egzemplarzy, wydruk biuletynu - 425 egzemplarzy.

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (11.01.2013 11:18)
  2. Odpowiedzi na pytania (17.01.2013 14:20)
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (28.01.2013 15:17)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 11.01.2013 11:12
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 68
Podlega Ustawie