32 209 53 12
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.06.2021 14:21 z powodu:
Minęły 4 lata publikacji ogłoszenia.

Wydruk publikacji oraz broszury na potrzeby realizacji projektu systemowego WND - POKL.09.04.00-24-001/00

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wydruk publikacji oraz broszury na potrzeby realizacji projektu systemowego WND - POKL.09.04.00-24-001/00.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji - 2600 egzemplarzy, wydruk certyfikatów - 550 egzemplarzy, wydruk zaświadczeń - 2600 egzemplarzy, wydruk biuletynu - 425 egzemplarzy.

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 11.01.2013 11:12
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 71
Podlega Ustawie
 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 14:59

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach