bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego - II etap

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego - II etap.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego realizowana w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-24-001/11 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierającego rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pt. "PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego" - II etap.

Oferty należy składać do dnia 18 listopada 2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (08.11.2011 13:44)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.12.2011 15:39)
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.12.2011 19:00)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 08.11.2011 13:36
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 48
Podlega Ustawie