32 209 53 12
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.06.2021 14:09 z powodu:
Minęły 4 lata publikacji ogłoszenia.

Przeprowadzenie ogółem 3750 godzin szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie ogółem 3750 godzin szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ogółem 3750 godzin szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego realizowana w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-24-001/11 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierającego rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pt. "PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego".

Oferty należy składać do dnia 21 października 2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 21 października 2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 13.10.2011 16:32
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 55
Podlega Ustawie
 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 14:59

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach