32 209 53 12

Usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019 - 30.09.2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, którego przedmiotem jest:

Usługa moderowania szkoleń e-learningowych w terminach od 01.04.2019 - 30.09.2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 9:45 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (15.03.2019 14:58)
  2. Informacja z otwarcia ofert (25.03.2019 14:48)
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22.08.2019 15:59)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 15.03.2019 14:58
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 131
Podlega Ustawie
 

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2021 15:01

© 2021 ROM-E „Metis” w Katowicach