32 209 53 12
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 10.03.2023 08:43 z powodu:
Minęły 4 lata publikacji ogłoszenia.

Usługi hotelowe dla uczestników szkoleń, wyżywienie, przerwy kawowe oraz wynajem sal szkoleniowych

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przewidzianym art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz.u. z 2018r. poz. 1986, z późń. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi hotelowe dla uczestników szkoleń, wyżywienie, przerwy kawowe oraz wynajem sal szkoleniowych w terminach od 15 marca 2019 - 30 września 2019 r. dla uczestników projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydłużenie terminu składania ofert do 15.03.2019 do godziny 9:30.

Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 05.03.2019 15:14
Ostatnie zmiany: 12.03.2019 15:04
Dokument oglądany razy: 156
Podlega Ustawie
 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 14:59

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach