32 209 53 12
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.06.2021 14:06 z powodu:
Minęły 4 lata publikacji ogłoszenia.

Zakup i dostawa książek drukowanych realizowany w ramach projektu PEWNIAK

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę książek drukowanych realizowany w ramach projektu PEWNIAK.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem książek drukowanych dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach ul. Drozdów 21 i 17 realizowana w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-24-001/11 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierającego rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pt. "PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego".

Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 22 sierpnia 2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 10.08.2011 19:03
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 51
Podlega Ustawie
 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 14:59

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach