bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Zakup i dostawa książek drukowanych realizowany w ramach projektu PEWNIAK

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę książek drukowanych realizowany w ramach projektu PEWNIAK.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem książek drukowanych dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach ul. Drozdów 21 i 17 realizowana w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-24-001/11 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierającego rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pt. "PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego".

Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 22 sierpnia 2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (10.08.2011 19:09)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.09.2011 15:32)
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14.09.2011 08:31)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 10.08.2011 19:03
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 50
Podlega Ustawie