bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych - część VI

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych - część VI.

Oferty należy składać do dnia 18 marca 2014 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 11:20 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (10.03.2014 14:20)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.03.2014 16:35)
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (27.03.2014 20:43)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 10.03.2014 14:16
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 127
Podlega Ustawie