bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych - część IV

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych - część IV.

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 11:20 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (03.02.2014 14:07)
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.02.2014 14:55)
  3. Unieważnienie zawiadomienia z dnia 13.02.2014 r. o wyborze wykonawcy (14.02.2014 13:43)
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.02.2014 13:43)
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.02.2014 17:46)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 03.02.2014 14:03
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 173
Podlega Ustawie