bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych - część III

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 527408 - 2013 z dnia 19.12.2013 - UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy [w formacie PDF]

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP [w formacie PDF]

Załącznik nr 2b do SIWZ - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług... [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2b do SIWZ - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług... [w formacie PDF]

Załącznik nr 2c do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [w formacie programu Word]

Załącznik nr 2c do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [w formacie PDF]

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy [w formacie PDF]

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej [w formacie programu Word]

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej [w formacie PDF]

Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 19.12.2013 09:39
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 71