bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych - część II

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal szkoleniowych - część II.

Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2013 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 w budynku nr 21.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (31.10.2013 09:39)
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.11.2013 15:02)
  3. Odpowiedzi na pytania (06.11.2013 09:26)
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.11.2013 15:23)
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.11.2013 12:14)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 31.10.2013 09:20
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 79
Podlega Ustawie