bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP ROM-E Metis w Katowicach

Roboty budowlane polegające na remoncie balkonów w budynkach ROM-E Metis w Katowicach

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane polegające na remoncie balkonów w budynkach ROM-E Metis w Katowicach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie balkonów w budynkach ROM-E Metis zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Drozdów 17 i 21. Szczegółowe wymagania techniczne i zakres zamówienia publicznego przedstawiony jest w Przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2007 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice, w sekretariacie.

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ (28.06.2007 14:54)
  2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (23.07.2007 15:15)
Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 28.06.2007 14:45
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
Dokument oglądany razy: 89
Podlega Ustawie