32 209 53 12

Kontrole zewnętrzne 2019

Termin kontroli: 6 czerwca - 17 lipca 2019 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej

Zakres kontroli:

Gospodarka finansowa za lata 2017-2019.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół podpisano w dniu 27 września 2019 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 listopada 2019 r. (treść wystąpienia pokontrolnego)


Termin kontroli: 28 marca - 1 kwietnia 2019 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

Zakres kontroli:

Gospodarka finansowa za rok 2018-2019 (w szczególności: 5% wydatków rzeczowych, doskonalenia zawodowe nauczycieli).

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z dnia 19 kwietnia 2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 26.03.2020
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 26.03.2020
Dokument oglądany razy: 179

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2023 08:44

© 2023 ROM-E „Metis” w Katowicach