32 209 53 12

Kontrole zewnętrzne 2018

Termin kontroli: 6 - 16 listopada 2018 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Kontroli

Zakres kontroli:

Gospodarka-finansowa - rozliczenie podatku VAT za lata 2017-2018.

Wyniki zakończonej kontroli:

Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 stycznia 2019 r. (treść wystąpienia pokontrolnego)

 


 

Termin kontroli: 23 sierpnia - 12 września 2018 r.

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 12 września 2018 r.Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 04.04.2019
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 04.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 070

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 11:02

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach