32 209 53 12

Kontrole zewnętrzne 2016

Termin kontroli: 5 grudnia 2016 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Wynagradzanie za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zrealizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 2015 - 2016.

Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r.

Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Wyniki zakończonej kontroli:

Bez zaleceń pokontrolnych.

 


 

Termin kontroli: 16 maja 2016 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016.

Wyniki zakończonej kontroli:

Bez zaleceń pokontrolnych.

 


 

Termin kontroli: 18 kwietnia 2016 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Ocena pracy dyrektora.

Wyniki zakończonej kontroli:

Bez zaleceń pokontrolnych.

 


 

Termin kontroli: 19 lutego 2016 r.

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres kontroli:

Ocena pracy dyrektora.

Wyniki zakończonej kontroli:

Bez zaleceń pokontrolnych.Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 14.04.2017
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 29.02.2016
Dokument oglądany razy: 974

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 11:02

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach