32 209 53 12

Kontrole zewnętrzne 2014

Termin kontroli: 20 sierpnia 2014 r.

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres kontroli:

Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w ustalonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 25 sierpnia 2014 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.

 


 

Termin kontroli: 30 lipca - 14 sierpnia 2014 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011 - 2013 i bieżącej, w szczególności dotyczących realizacji wydatków remontowo-inwestycyjnych oraz wydatków związanych z wynagradzaniem za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia realizowanych w latach 2011 - 2014.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 22 września 2014 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 września 2014 r.

 


 

Termin kontroli: 15 maja - 12 czerwca 2014 r.

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres kontroli:

Ustalenie harmonogramu ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna problemowa.

Wyniki zakończonej kontroli:

Raport z dnia 18 czerwca 2014 r.

 


 

Termin kontroli: 24 kwietnia 2014 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Sprawy osobowe, kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z artykułem 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela za 2013 r.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 24 kwietnia 2014 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 17.04.2015
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 17.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 010

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 11:02

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach