32 209 53 12

Kontrole zewnętrzne 2013

Termin kontroli: 29 listopada 2013 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych; dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych; zatrudnianie osób na wolne stanowiska urzędnicze w 2011 i 2012 r., dyscyplina pracy.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 15 stycznia 2014 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia: 20 stycznia 2014 r.

 


 

Termin kontroli: 23 - 25 września 2013 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / EFS

Zakres kontroli:

Kontrola realizacji projektu POKL.09.04.00-24-002/12.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli z dnia 13 listopada 2013 r.

 


 

Termin kontroli: 2 lipca 2013 r.

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres kontroli:

Zgodność organizacji kursów kwalifikacyjnych z przepisami prawa.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 2 lipca 2013 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.

 


 

Termin kontroli: 14 maja 2013 r.

Podmiot kontrolujący: Biegły Rewident firma Pol-Tax Sp. z o.o. z ramienia Urzędu Marszałkowskiego

Zakres kontroli:

Przegląd ksiąg rachunkowych.

Wyniki zakończonej kontroli:

Bez zaleceń pokontrolnych.Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 17.04.2015
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 17.04.2015
Dokument oglądany razy: 899

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 11:02

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach