32 209 53 12

Kontrole zewnętrzne 2012

Termin kontroli: 19 września - 31 października 2012 r.

Podmiot kontrolujący: ZUS Chorzów

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społecznie oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowości i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli z dnia 31 października 2012 r.

 


 

Termin kontroli: 24 czerwca 2012 r.

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres kontroli:

Zgodność organizacji kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez publiczne lub niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 2 lipca 2012 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.

 


 

Termin kontroli: 27 - 29 marca 2012 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Kontrola realizacji projektu POKL.09.04.00-24-001/11.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół kontroli z dnia 8 czerwca 2012 r.

 


 

Termin kontroli: 17 stycznia 2012 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010 - 2011 i bieżącej.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół z kontroli podpisano w dniu 10 lutego 2012 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 marca 2012 r.Opublikował: Krzysztof Wojtas
Publikacja dnia: 17.04.2015
Podpisał(a): Bożena Bucka
Dokument z dnia: 17.04.2015
Dokument oglądany razy: 886

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 11:02

© 2024 ROM-E „Metis” w Katowicach